Onze titels

€ 16,95
Een wandeling door historisch Den Haag

Een wandeling met gidsen die in tijd van de Republiek door Den Haag liepen. Deze ooggetuigen vertellen ons over plekken en de mensen die er leefden. Met veel historische illustraties en kaarten.Ga mee terug in de tijd, op een wandeling met gidsen die in de ‘gouden eeuw’ door Den Haag liepen. De kleurrijke verhalen van deze buitenlandse ooggetuigen, vaak grappig of sarcastisch, vertellen ons over de geschiedenis van plekken en gebouwen die er nog steeds zijn. De vele historische illustraties en kaarten tonen de straten, gebouwen en mensen in die tijd. Bezoek onderweg ook (virtueel) de vele musea. Den Haag was – en is – een van de belangrijkste internationale steden van Europa. Deze wandeling gaat langs historische plekken in de tijd van de Republiek. Met verhalen en anekdotes over de stad en de mensen die er leefden. Waar politici als Van Oldenbarnevelt en De Witt werden vermoord, waar Van Gogh, de kleine Mozart en de oude Karl Marx logeerden en wandelden, en waar mensen bijeen kwamen in verborgen kerken. Maar ook over de wonderlijke lotgevallen van het schilderij De stier van Paulus Potter. Naast het historische centrum zijn er wandelingen naar het nabijgelegen Scheveningen en het strand, in het oude centrum van Voorburg en door het historische bos en de parken van Den Haag. Een leuke manier voor bezoekers en oude en nieuwe Hagenezen om de geschiedenis van de stad te leren kennen.de TelegraafRecensie door Tanja VerkaikDe verhalen en anekdotes van bezoekers en 'expats' uit de 17e en 18e eeuw van Den Haag vormen de rode draad van het nieuwe boek 'Een wandeling door historisch Den Haag'. 'Juist die blik van ooggetuigen uit die tijd maken dit boek zo bijzonder', zegt schrijver Gerard Arp. ... In het boek staat ook de historie beschreven van gebouwen, pleinen en straten.

€ 7,99
Een wandeling door historisch Den Haag - E-book

Een wandeling met gidsen die in tijd van de Republiek door Den Haag liepen. Deze ooggetuigen vertellen over plekken en de mensen die er leefden. Met veel anekdotes, foto's, illustraties en kaarten.Den Haag is een internationale stad met een rijke historie. Al in de tijd van de Republiek, in de 17e en 18e eeuw, waren er Britse en Franse bezoekers die schreven over deze mooie stad. Het zijn de verhalen van deze ooggetuigen die de basis vormen van een nieuwe wandelgids door het centrum van de stad: 'Een wandeling door historisch Den Haag'. Ze beschrijven de stad en het leven van de mensen in die tijd. Met vaak komische en sarcastische opmerkingen over de Nederlanders en hun karakter. Maar ook met serieuze en grappige observaties over het reizen in de trekschuit, over kunst, liefdadigheid en belastingen. De auteur heeft hun teksten verwerkt naast bekende en minder bekende verhalen uit de geschiedenis van Den Haag. Buiten het centrum zijn er nog andere wandelingen opgenomen. Naar Scheveningen en het strand, met bijvoorbeeld citaten over de visafslag op het strand. In Voorburg, met opmerkingen over de lessen op kostscholen en alle soorten geld in die tijd. En tot slot een wandeling door het Haagse Bos, waarover bezoekers vroeger erg enthousiast waren. In het boek zijn veel afbeeldingen opgenomen van oude kaarten en 18e-eeuwse prenten. Van het boek is ook een Engelstalige editie verschenen, voor expats en bezoekers: A walk in historic The Hague.

€ 16,95
A walk in historic The Hague

Go back in time, on a walk with guides who were here in the ‘golden age’ of The Hague. Discover the history of the town and its people with their colorful stories. With many historic prints and maps.Go back in time, on a walk with guides who were here in the ‘golden age’ of The Hague. Their colorful stories, often funny or sarcastic, help us discover the history of sites and buildings that are still here. Many historic pictures and maps show the streets, buildings, men and women in that time. The Hague was – and is – one of the important, international cities of Europe. This walk passes by historic sites, with stories and anecdotes about the buildings and the people who lived and died there. Where politicians like Van Oldenbarnevelt and De Witt were killed, where painters like Paulus Potter and Van Gogh lived and worked, where little Mozart and old Karl Marx lodged and walked, and where people prayed in hidden churches. On the way, (virtually) visit the many museums and listen to music of that time. Besides the historic center, there are walks to nearby Scheveningen and the beach, in the old center of Voorburg, and in the historic wood and parks of The Hague. A great way for expats, visitors and ‘Haguenese’ to get to know the town.

€ 7,99
A walk in historic The Hague - E-book

Go back in time, on a walk with guides who were here in the time of the Dutch Republic. Discover the history of the town and its people with their colorful stories. With many historic prints and maps.Go back in time, on a walk with guides who were here in the time of the Dutch Republic. Their colorful stories, often funny or sarcastic, help us discover the history of the sites and buildings, and the people who lived there. Many historic pictures and maps show the streets, buildings, men and women in that time. The Hague was - and is - one of the important, international cities of Europe. This walk passes by historic sites, with stories and anecdotes about the buildings and the people who lived and died there. Where politicians like Van Oldenbarnevelt and De Witt were killed, where painters like Paulus Potter and Van Gogh lived and worked, where little Mozart and old Karl Marx lodged and walked, and where people prayed in hidden churches. On the way, (virtually) visit the many museums and listen to music of that time. Besides the historic center, there are walks to nearby Scheveningen and the beach, in the old center of Voorburg, and in the historic wood and parks of The Hague. A great way for visitors, expats and others interested in The Hague to get to know the town.

€ 22,50
Schemering

Het epische verhaal van de vlucht van een boerenfamilie voor de Spaanse kolonisator. De jonge Eustaquio Samsom leidt zijn familie naar een nieuw leven. Maar hij wordt ingehaald door de geschiedenis.Schemering is het eerste deel van de Rosales Saga. Een intense beschrijving van honderd jaar Filipijnse geschiedenis in vijf romans, waarin het leven van een familie wordt gevolgd. Schemering beschrijft de vlucht van een boerenfamilie voor de onderdrukking door de Spaanse kolonisator. De onvergetelijke hoofdpersoon, Eustaquio Samson, een jongen die zoveel meer had verwacht van het leven, moet noodgedwongen zijn familie leiden op hun reis. Ver weg bouwen ze aan een nieuw leven in het dorp Rosales, maar ze worden ingehaald door de geschiedenis. De Amerikanen, die eerst hielpen bij het verdrijven van de Spanjaarden, keren zich als nieuwe kolonisator tegen de pas opgerichte Filipijnse republiek. Een episch verhaal over de eeuwige strijd om het bestaan en de innerlijke strijd, tussen oorlog en geweldloosheid, de plicht tegenover het gezin of het land.

€ 45,00
Bundel Raak me niet aan! en De revolutie

Aangrijpende en spannende romans over het verzet tegen de wrede Spaanse kolonisator van de Filipijnen. Hoe ver ga je als elke poging tot hervorming gedoemd is te mislukken?Bundel van de twee beroemde romans van Jose Rizal: Raak me niet aan! - Noli me tangere en De revolutie - El Filibusterismo

€ 29,50
Raak me niet aan!

Dé grote Filipijnse roman over de wrede onderdrukking onder Spaanse heerschappij. Fel-realistisch, vol humor en sarcasme. Maar ook een tragische liefdesgeschiedenis en wanhopig politiek statement.Raak me niet aan! – Noli me tángere van José Rizal is dé grote roman van de Filipijnen. Een fel-realistische beschrijving van het leven in de Filipijnen onder de Spaanse heerschappij, in een tijd van misbruik, hebzucht, wrede onderdrukking, martelingen en executies. Maar tegelijkertijd ook een spannende historische roman, een tragische liefdesgeschiedenis en een wanhopig politiek statement – vol sarcasme en humor. Door de sarcastische wijze waarop de immorele priesters en machthebbers belachelijk worden gemaakt, groeide het boek uit tot een sterk wapen in de strijd tegen de Spaanse tirannie. De wraak van de priesters – de veroordeling en executie van José Rizal – versnelde de val van de Spaanse kolonisator. In de woorden van José Rizal zelf: 'De roman gaat over veel zaken die tot nu toe nooit zijn aangeraakt. … Ik heb geschreven over de sociale omstandigheden in de Filipijnen en over het leven van de Filipino's. Ik heb de waarheid verteld over onze overtuigingen, onze hoop, onze verlangens, onze klachten en onze zorgen. Ik heb geprobeerd om het verschil te laten zien tussen echte religie en de hypocrisie die ons onder die mantel heeft verarmd en mishandeld. … Ik heb niet gehuild over onze tegenslagen, maar er juist om gelachen. Niemand wil een boek vol tranen lezen, en bovendien is lachen het beste middel om verdriet te verbergen. De gebeurtenissen die ik heb beschreven zijn allemaal waar en ook daadwerkelijk voorgekomen.'NBD BiblionRecensie door NBD BiblionVertaling van een belangrijke Filipijnse roman uit 1887. Het is een kleur- en bloemrijk geschreven verhaal met vele verwikkelingen over de tragisch aflopende liefde tussen een goed opgeleide Filipino uit de betere kringen en zijn Filipijnse jeugdliefde. Maar het is vooral een aanklacht tegen het wrede Spaanse, katholieke koloniale bewind en een pleidooi voor het behoud van de Filipijnse cultuur en voor meer onafhankelijkheid. Boeiende, nog steeds zeer leesbare roman.

€ 25,00
De revolutie

Een aangrijpende en spannende roman over het verzet tegen de wrede kolonisator van de Filipijnen. Hoever ga je als elke poging tot hervorming gedoemd is te mislukken?Het spannende vervolg op ‘Raak me niet aan! - Noli me tangere’. In De revolutie gaat het verhaal verder, dertien jaar later. Studenten in Manila zijn het slechte onderwijs zat en willen een school voor Spaanse les oprichten. Op het platteland komt een boer in opstand tegen de diefstal van zijn land door de plaatselijke monniken. Het broeit in het land met opstandelingen, slachtoffers van onderdrukking en uitbuiting. Een geheimzinnige, rijke juwelier manipuleert de gouverneur van het land, met een eigen agenda … Wanneer komt het moment dat gewelddadig verzet is gerechtvaardigd, als elke poging tot hervorming is gedoemd te mislukken? Een aangrijpende sociale roman, vol wrange humor. Maar ook een vurig politiek en maatschappelijk statement, over nationale identiteit, religie en fundamentele mensenrechten. Waar Raak me niet aan! een aanklacht was tegen misstanden van de kerk op het platteland en een roep om hervormingen, is De revolutie een laatste, vreselijke waarschuwing en een oproep aan de jeugd. José Rizal (1861-1896), nationale held van de Filipijnen, heeft met zijn boeken grote invloed gehad op de onafhankelijkheidsstrijd. Vanwege zijn aanklacht tegen het kolonialisme werd hij geëxecuteerd. Twee jaar na zijn dood viel het Spaanse bewind.NBD BiblionRecensieZelfstandig te lezen vervolg op 'Raak me niet'; beide boeken zijn belangrijke, oorspronkelijk Spaanstalige Filippijnse romans. Het is een kleurrijk en bloemrijk geschreven verhaal met vele verwikkelingen, feller en opstandiger qua inhoud en toon dan deel 1. ... Boeiende, nog steeds zeer leesbare roman ...

€ 24,50
Amerika zit in het hart

De klassieke memoires van de bekende Filipijnse schrijver Carlos Bulosan, over zijn jeugd in de Filipijnen en zijn moeilijke leven in armoede en wanhoop als immigrant in Amerika.“… het was een misdaad om een Filipino te zijn in Californië.” Dit klassiek geworden verhaal van Carlos Bulosan, dat hij zelf ‘een persoonlijke geschiedenis’ noemde, is geen vrolijk verhaal. Het is het verhaal van een jongen die opgroeit in diepe armoede in een boerendorp in de Filipijnen en als 17-jarige vertrekt naar Amerika, om een nieuw leven te beginnen. Daar, aan de westkust van de Verenigde Staten, ervaart hij dat de Amerikaanse droom niet voor iedereen is weggelegd. Als immigrant, en vooral als Filipino, wacht hem een leven vol uitbuiting, discriminatie en geweld. Tussen alle dramatische episoden zijn er momenten vol optimisme, idealisme en vreugde. Maar geleidelijk ook de bewustwording van de verteller van de noodzaak van radicale veranderingen.

€ 37,50
De revolutie

Een aangrijpende en spannende roman over het verzet tegen de wrede kolonisator van de Filipijnen. Hoever ga je als elke poging tot hervorming gedoemd is te mislukken?Het spannende vervolg op ‘Raak me niet aan! - Noli me tangere’. In De revolutie gaat het verhaal verder, dertien jaar later. Studenten in Manila zijn het slechte onderwijs zat en willen een school voor Spaanse les oprichten. Op het platteland komt een boer in opstand tegen de diefstal van zijn land door de plaatselijke monniken. Het broeit in het land met opstandelingen, slachtoffers van onderdrukking en uitbuiting. Een geheimzinnige, rijke juwelier manipuleert de gouverneur van het land, met een eigen agenda … Wanneer komt het moment dat gewelddadig verzet is gerechtvaardigd, als elke poging tot hervorming is gedoemd te mislukken? Een aangrijpende sociale roman, vol wrange humor. Maar ook een vurig politiek en maatschappelijk statement, over nationale identiteit, religie en fundamentele mensenrechten. Waar Raak me niet aan! een aanklacht was tegen misstanden van de kerk op het platteland en een roep om hervormingen, is De revolutie een laatste, vreselijke waarschuwing en een oproep aan de jeugd. José Rizal (1861-1896), nationale held van de Filipijnen, heeft met zijn boeken grote invloed gehad op de onafhankelijkheidsstrijd. Vanwege zijn aanklacht tegen het kolonialisme werd hij geëxecuteerd. Twee jaar na zijn dood viel het Spaanse bewind.NBD BiblionRecensieZelfstandig te lezen vervolg op 'Raak me niet'; beide boeken zijn belangrijke, oorspronkelijk Spaanstalige Filippijnse romans. Het is een kleurrijk en bloemrijk geschreven verhaal met vele verwikkelingen, feller en opstandiger qua inhoud en toon dan deel 1. ... Boeiende, nog steeds zeer leesbare roman ...NBD BiblionRecensieZelfstandig te lezen vervolg op 'Raak me niet'; beide boeken zijn belangrijke, oorspronkelijk Spaanstalige Filippijnse romans. Het is een kleurrijk en bloemrijk geschreven verhaal met vele verwikkelingen, feller en opstandiger qua inhoud en toon dan deel 1. ... Boeiende, nog steeds zeer leesbare roman ...

€ 45,00
Raak me niet aan!

Dé grote Filipijnse roman over de wrede onderdrukking onder Spaanse heerschappij. Fel-realistisch, met humor en sarcasme. Maar ook een tragische liefdesgeschiedenis en wanhopig politiek statement.Raak me niet aan! – Noli me tángere van José Rizal is dé grote roman van de Filipijnen. Een fel-realistische beschrijving van het leven in de Filipijnen onder de Spaanse heerschappij, in een tijd van misbruik, hebzucht, wrede onderdrukking, martelingen en executies. Maar tegelijkertijd ook een spannende historische roman, een tragische liefdesgeschiedenis en een wanhopig politiek statement – vol sarcasme en humor. Door de sarcastische wijze waarop de immorele priesters en machthebbers belachelijk worden gemaakt, groeide het boek uit tot een sterk wapen in de strijd tegen de Spaanse tirannie. De wraak van de priesters – de veroordeling en executie van José Rizal – versnelde de val van de Spaanse kolonisator. In de woorden van José Rizal zelf: 'De roman gaat over veel zaken die tot nu toe nooit zijn aangeraakt. … Ik heb geschreven over de sociale omstandigheden in de Filipijnen en over het leven van de Filipino's. Ik heb de waarheid verteld over onze overtuigingen, onze hoop, onze verlangens, onze klachten en onze zorgen. Ik heb geprobeerd om het verschil te laten zien tussen echte religie en de hypocrisie die ons onder die mantel heeft verarmd en mishandeld. … Ik heb niet gehuild over onze tegenslagen, maar er juist om gelachen. Niemand wil een boek vol tranen lezen, en bovendien is lachen het beste middel om verdriet te verbergen. De gebeurtenissen die ik heb beschreven zijn allemaal waar en ook daadwerkelijk voorgekomen.'NBD BiblionRecensie door NBD BiblionVertaling van een belangrijke Filipijnse roman uit 1887. Het is een kleur- en bloemrijk geschreven verhaal met vele verwikkelingen over de tragisch aflopende liefde tussen een goed opgeleide Filipino uit de betere kringen en zijn Filipijnse jeugdliefde. Maar het is vooral een aanklacht tegen het wrede Spaanse, katholieke koloniale bewind en een pleidooi voor het behoud van de Filipijnse cultuur en voor meer onafhankelijkheid. Boeiende, nog steeds zeer leesbare roman.

€ 4,99
Dewy in the World of Colors - E-book

Dewy is on an adventurous journey, looking for his family. With the help of many colorful animals he discovers that he is unique, but not alone.'Who are you, orange one?' asks Betsy the butterfly. In the beginning Dewy has no idea. Dewy starts on an adventurous journey, from the lowlands to the tropics, searching for his family. With the help of several colorful animals he discovers that he is unique, but not alone. A picture-book for children to discover colors, animals, emotions and friendship - together with Dewy.